Výrobní zařízení
 

Firma v současné době disponuje tímto zařízením:

Celková instalovaná kapacita: 5000 tun zpracovaného papíru za rok ve 3 směnách.