Profil firmy
 

       Tiskárna CICERO s.r.o. byla založena 7. ledna 1993 pracovníky, kteří se dlouhodobě zabývali výrobou tiskopisů pro výpočetní techniku. 
V květnu 1993 zahájila společnost výrobní činnost v pronajaté hale společnosti RUKO s.r.o. Kutná Hora s výrobním zařízením zakoupeným na úvěr od KB. Od samého začátku se tiskárna zaměřovala především na potištěné tiskopisy s větším podílem zhodnocení. 

       Firma se rychle rozvíjela. V r. 1995 zakoupila nový tříbarvový rotační tiskový stroj vybavený insetingem a s možností výroby potištěných rolí, který významně rozšířil sortiment výrobků a produktivitu práce. Od r. 1997 je firma ve vlastním  výrobním objektu.  Ve stejném roce byl instalován stroj na výrobu čistých tiskopisů v kopiovosti až 1+2 v jednom technologickém postupu. Tím se několikanásobně rozšířila kapacita čisté produkce. 

       Firma se rozvíjela cestou doplňování technologického zařízení o stroje umožňující rozšiřování sortimentu výrobků. Lepička se sekačkou umožnila výrobu SNAP OUT tiskopisů. Bylo instalováno číslování, spojování složek multiflexovou páskou a pod. 

       Na konci prvního roku své činnosti zaměstnávala 13 pracovníků. V současné době má 40 zaměstnanců na plný úvazek, kteří pracují ve dvou až třech směnách.

       Významným předělem je r. 2002. Firma zakoupila pětibarvový rotační tiskový stroj
s UV sušením, insetingem a magnetickým výsekovým válcem. Zařízení umožňuje 
výrobu skládaných tiskopisů do balíků nebo v rolích o průměru až 120cm. Má rovněž variabilní sekací zařízení umožňující výrobu archů až do formátu 48 x 60 cm.  
Tím se výrazně diverzifikovala a zproduktivnila výroba společnosti.

 

       V roce 2003 jsme zakoupili přilehlý dvoupodlažní objekt spolu s navazujícími pozemky. Umožnilo nám to výrazně zvětšit expediční prostory a zároveň rozšířilo možnosti budoucího rozvoje. Ve stejném roce jsme instalovali rotační tiskový stroj Giebeler se 4 ofsetovými agregáty a velkou variabilitou příčných a podélných perforací umožňující výrobu složek 1+1 v jednom výrobním procesu. Výrazně se tak zvýšila kapacita tiskárny . 
       V roce 2004 jsme zavedli systém řízení jakosti a získali certifikát ČSN EN ISO 9001:2001.

 

Organizace
Majiteli firmy jsou:


Václav Procházka
Ing. Tomáš Sojka
Josef Vokál
Vladislav Zima

se stejným podílem na základním jmění společnosti a právem samostatně jednat 
za společnost. Všichni společníci se přímo podílejí na řízení a provozu firmy. 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.